Oskarżenie lub podejrzenie o popełnienie przestępstwa to bardzo trudne sprawy, w których ważna jest jak najszybsza reakcja. W takich sytuacjach przysługuje obrona karna. Można skorzystać z obrońcy wyznaczonego z urzędu lub też wskazać konkretnego prawnika. Wybór kompetentnego pełnomocnika jest sprawą priorytetową, która nierzadko przesądza o końcowym wyroku. Obrońca może uczestniczyć we wszystkich czynnościach postępowania karnego. Ma również prawo do reprezentowania swojego klienta i składania zeznań w jego imieniu. W ramach obrony karnej podejmuje się szereg przedsięwzięć, np. tworzy pisma dotyczące uchylenia tymczasowego aresztowania. Częstymi praktykami są również: wysyłanie zażaleń na działania prowadzone przez organy śledcze, a także próba zmiany środka zapobiegawczego na nieizolacyjny.

Nasi prawnicy starają się też o odroczenie kary pozbawienia wolności. W przypadku, gdy sąd zadecyduje o konieczności zapłacenia grzywny – proponujemy rozłożenie płatności na raty. Do zadań prowadzonych w zakresie obrony karnej należy także opracowywanie wniosków (np. o wyrażenie zgody na widzenie) oraz sporządzanie apelacji. Udzielamy także konsultacji prawnych i rzetelnie informujemy o możliwych konsekwencjach prowadzonych akcji.

Zapewniamy profesjonalną obronę karną. Wyróżnia nas nieszablonowe podejście, a także szukanie indywidulanych rozwiązań. Bardzo dobrze znamy przepisy prawne, co ułatwia nam podejmowanie stosownych kroków. Szybko reagujemy na zgłoszenia, gdyż wiemy, że czas w obronie karnej odgrywa kluczową rolę. Mamy doświadczenie w sprawach związanych z kradzieżami, oszustwami lub też uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego. Pomagaliśmy także osobom, które nie złożyły deklaracji podatkowej w terminie, jak również oskarżonym i podejrzanym o oszustwa skarbowe.

Szukasz pełnomocnika wyspecjalizowanego w obronie karnej? Skontaktuj się z nami i przedstaw swoją sprawę. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną analizę i zaproponujemy warunki współpracy. Nasi prawnicy przedstawią Ci możliwe rozwiązania.

Skontaktuj się z nami

Całodobowa infolinia:

+ 48 801 00 95 94

tel: +48 71 7000 151

fax: +48 71 7000 151

kontakt@tymczasowearesztowanie.pl

 

Krajowe Centrum Ochrony Prawnej sp. z.o.o

NIP: 8971847447
REGON: 368673923
KRS: 0000702166

&nbsp